Schadebehandelaar Provinciaal 

Nieuw Vennep / 32 - 40 uur

 

Plaats in de organisatie

De Schadebehandelaar Provinciaal legt verantwoording af aan de direct leidinggevende.

Doel van de functie

Afwikkelen, adviseren en coördineren van schademeldingen waarbij opgekomen dient te worden voor de belangen van de klanten.

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

Taken

 • Het aannemen en behandelen van alle voorkomende schademeldingen welke binnenkomen via de post, e-mail, telefonisch, KlantenPortal en website.
 • Hulp en begeleiding bieden bij het invullen van het schadeaangifteformulier.
 • Informeren van de cliënt over de dekking van de verzekeringspolis.
 • Opkomen voor de belangen van de klant bij de verzekeraars.
 • Opsturen van schadeaangifteformulieren naar de verzekeraar.
 • Zorg dragen voor informatie aan de cliënt over de status van de schadebehandeling.
 • Schriftelijk en telefonisch contact onderhouden met klanten, experts, tegenpartij, verzekeringsmaatschappijen en andere derden.
 • Indien nodig deskundigen inschakelen om de omvang en/of de toedracht van de schade vast te stellen en alle nodige feiten en informatie verzamelen t.b.v. de afhandeling van schades.
 • Bij klantcontact peilen van verdere verzekeringsbehoefte bij relaties en hier de benodigde follow-up aan geven.
 • Zorg dragen voor het aanleggen en bijhouden van het een schadedossier.
 • Het complementeren en opschonen van schadedossiers.
 • Alle overige voorkomende bij de functie horende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het verzorgen van de schadecorrespondentie tussen verzekeraar en cliënt.
 • Verantwoordelijk voor een efficiënte en klantgerichte schadeafhandeling.
 • Verantwoordelijk voor zorgvuldige dossiervorming volgens de voorgeschreven richtlijnen.
 • Verantwoordelijk voor tijdige en correcte afhandeling van de werkzaamheden.
 • Verantwoordelijk voor het op peil houden van vakkennis, minimaal conform de eisen van Permanente Educatie en Permanent Actueel.

Bevoegdheden

 • Zelfstandig geven van informatie over de dekking van de verzekeringspolis voor de gemelde schade.
 • Zelfstandig corresponderen en overleggen met verzekeraars en klanten over lopende schades.

Overlegstructuur

 • Regulier afdelingsoverleg.

Functie-eisen

 • MBO werk- en denkniveau
 • Diploma Adviseur Schadeverzekering Zakelijk
 • Kennis van producten en polisvoorwaarden van verzekeraars
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk

Competenties

Functionele competenties

 • Accuraat
 • Flexibel
 • Zelfstandig en proactief
 • Inleveringsvermogen
 • Zakelijk
 • Organisatie en planningsvaardigheden

Kernwaarden

 • Klantgericht
 • Integer
 • Solide
 • Samenwerken
 • Kwaliteitsgericht
 • Transparant

Een reactie voorzien van motivatie voor deze functie samen met CV zien wij graag tegemoet.

U kunt deze sturen naar onze contactpersoon:
Assured Werving & Selectie
t.a.v. mevr. Susanne Peters
e-mail: s.peters@assured.nl
telefoon: 030 662 48 88