Senior Schadebehandelaar Volmacht

Nieuw Vennep / 32 - 40 uur

 

Plaats in de organisatie

De Senior Schadebehandelaar Volmacht legt verantwoording af aan de Teamleider Volmacht.

Doel van de functie

Zelfstandig beoordelen behandelen en afwikkelen van alle voorkomende schadegevallen.

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

Taken

 • Fungeren als coach en aanspreekpunt voor de schadebehandelaars.
 • Zelfstandig aannemen en behandelen van alle voorkomende schademeldingen.
 • Voorlichting geven aan agent/tussenpersoon.
 • Zorg dragen voor informatie aan agent/tussenpersoon over de status van de schadebehandeling.
 • Schriftelijk en telefonisch contact onderhouden met experts, tegenpartijen, tegen-assuradeuren en mogelijk andere derden.
 • Indien nodig deskundigen inschakelen om de omvang en/of de toedracht van de schade vast te stellen en alle nodige feiten en informatie verzamelen t.b.v. de afhandeling van schades.
 • Administratieve verwerking en uitkering van schades.
 • Alle overige voorkomende bij de functie horende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het verzorgen van de schadecorrespondentie met Volmachtgever agent/tussenpersoon.
 • Verantwoordelijk voor een efficiënte en klantgerichte schadeafhandeling.
 • Verantwoordelijk voor zorgvuldige dossiervorming volgens de voorgeschreven richtlijnen.
 • Verantwoordelijk voor tijdige en correcte afhandeling van de werkzaamheden.
 • Verantwoordelijk voor het op peil houden van vakkennis, minimaal conform de eisen van Permanente Educatie en Permanent Actueel.

Bevoegdheden

 • Zelfstandig geven van informatie over de dekking van de verzekeringspolis.
 • Zelfstandig corresponderen en overleggen met Volmachtgevers over grotere schades.
 • Zelfstandig schades afwikkelen en uitkeren conform de door de Volmachtgevers gestelde richtlijnen.

Overlegstructuur

 • Werkoverleg ‘on the job’

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Adviseur Schadeverzekering Zakelijk (= Wft Basis, Wft Schade particulier, Wft Schade zakelijk), M&S module aansprakelijkheid, WAM, Verkeersrecht en OVS
 • Kennis van producten en polisvoorwaarden van verzekeraars
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk

Competenties

Functionele competenties

 • Coachen
 • Accuraat
 • Flexibel
 • Zelfstandig en proactief
 • Inlevingsvermogen
 • Zakelijk
 • Organisatie en planningsvaardigheden

Kernwaarden

 • Klantgericht
 • Integer
 • Solide
 • Samenwerken
 • Kwaliteitsgericht
 • Transparant

Een reactie voorzien van motivatie voor deze functie samen met CV zien wij graag tegemoet.

U kunt deze sturen naar onze contactpersoon:
Assured Werving & Selectie
t.a.v. mevr. Susanne Peters
e-mail: s.peters@assured.nl
telefoon: 030 662 48 88