Begrippenlijst

In de wereld van verzekeringen, hypotheken en anderen financiële producten bestaat veel vakjargon. Wij vinden het belangrijk dat jij begrijpt wat wij bedoelen of wat de voorwaarden zijn. Behalve een zo makkelijk mogelijke uitleg, daarom ook deze begrippenlijst.

Veroorzaak je een schade bij iemand anders? Dan ben jij aansprakelijk. Dat houdt in dat jij de schuldige bent voor iets dat kapot is gegaan. Dat betekent niet dat je het opzettelijk hebt gedaan. Het kan ook een ongeluk zijn. Voor die ongelukken ben je dan wel aansprakelijk. Je kan hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Verzekeraars zijn verplicht om mensen te accepteren voor een basisverzekering ziektekosten. Ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid.

Het bedrag dat je krijgt uitgekeerd bij het voortijdig beëindigen van een levensverzekering.

Bij de meeste verzekeringen betaal je belasting over de premie. De verzekeraar brengt de belasting in rekening en betaalt de belasting aan de Belastingdienst. Deze belasting wordt assurantiebelasting genoemd.

Er zijn drie vormen van een autoverzekering. Minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent dan verzekerd als je schade veroorzaakt bij iemand anders. Je kan ook kiezen voor een beperkt casco autoverzekering. Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade aan anderen én schade aan je eigen voertuig veroorzaakt door natuurverschijnselen. Als laatste kan je nog kiezen voor een allrisk autoverzekering. Naast schade aan anderen, worden in dit geval alle schades aan je eigen voertuig vergoed. Ook als het je eigen schuld is.​​​​​

De kosten en verliezen die je opzettelijk maakt, voor een groter belang. Als de bemanning de vracht overboord gooit, zodat het schip niet zinkt. Of dat je bij een straatroof je spullen afgeeft om erger te voorkomen.

De begunstigde is de persoon die volgens de verzekeringspolis het verzekeringsgeld (oftewel: verzekeringsuitkering) ontvangt. Bijna altijd is dit de verzekerde zelf. Bij een overlijdensrisicoverzekering is een nabestaande de begunstigde.

Je ontvangt korting op je verzekeringspremie wanneer je een langere tijd geen schade rijdt of meldt. Ook bekend als no-claim korting.

Met een caravanverzekering verzeker je de schade aan of diefstal van je caravan. Ook de vaste inventaris is meeverzekerd, zolang de schade niet door jou zelf is veroorzaakt.

Het verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade.

Digitale misdaden waarbij schade ontstaat aan ICT-middelen. Bijvoorbeeld aan een computer, smartphone of tablet. Denk aan een hack of een virus.

De waarde van een verzekerd object op het moment van schade.

De dekking van je verzekering bepaalt wat er wel en niet is verzekerd. En tot welk bedrag je bent verzekerd. Hoe uitgebreider de dekking, hoe minder financieel risico je loopt.

Wanneer jouw eigendommen zonder jouw weten worden meegenomen.

De kosten die nog bij jou in rekening worden gebracht. De verzekeraar keert bij een schade een vergoeding uit als de kosten van de schade hoger zijn dan het eigen risico bedrag. Alles onder dat bedrag is voor eigen rekening. De hoogte van je eigen risico staat vast en kan je meestal zelf kiezen. Vaak betekent een hoger eigen risico, een lagere premie.

Je pleegt fraude wanneer je opzettelijk verkeerde informatie geeft om er een voordeel uit te halen. Bijvoorbeeld door informatie achter te houden of erbij te verzinnen. Om zo je premie in jouw voordeel te beïnvloeden.

Je groene kaart is het internationale bewijs van je WA verzekering. Deze verzekering is verplicht bij een motorrijtuig. Zonder deze verzekering mag je niet de weg op.

Een hypotheek is een geldlening om onroerend goed te kopen. De woning of het (bedrijfs)pand is het onderpand van jouw lening.

De spullen in je huis die je bij een verhuizing mee kan nemen. Inboedel staat in je huis, maar zit niet vast aan je huis. Wel de bank, niet de keuken. Wel de bbq, niet het straatwerk. Je inboedel kan je verzekeren met een inboedelverzekering.​

Een kredietverstrekker verstrekt leningen aan consumenten. Het bedrijf is verplicht om dit op een verantwoordelijke manier te doen. Zodat je niet meer leent dan je terug kan betalen.

Een kredietverstrekker verstrekt de consument een krediet. Oftewel: een geldbedrag. Deze lening betaal je terug in een vooraf vastgesteld betaaltermijn tegen een vooraf vastgestelde rente.

Alle schade die je oploopt als gevolg van een ongeval. Wanneer je door een bedrijfsongeval deels invalide raakt, moet je bijvoorbeeld je auto en huis laten aanpassen. De aanpassingen die voorvloeien uit het ongeval zijn een voorbeeld van letselschade. 

Een verzamelnaam voor een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand of oproer. De meeste verzekeraars sluiten schade door molest buiten de dekking van een verzekering.

Het bedrag dat nodig is om het verzekerde object op dat moment nieuw aan te kopen. De nieuwwaarde kan hoger of lager zijn dan waar jij het object ooit voor hebt gekocht.

No-claim is de korting op je premie wanneer je een langere tijd geen schade rijdt of meldt. Ook bekend als no-claim korting. De korting kan oplopen wanneer je een langere tijd geen schade meldt. Maar ook aflopen of stoppen bij een schademelding.

Een vast bedrag dat je voor een vastgestelde periode betaalt voor je verzekering. Een nominale premie is voor iedereen gelijk en niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd en gezondheid. Iedereen ouder dan 18 betaalt bijvoorbeeld een nominale premie voor zijn of haar zorgverzekering.

Je auto of motor is een oldtimer wanneer het minimaal veertig jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.

Je bent onderverzekerd als het bedrag waarvoor je bent verzekerd lager is dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Bij schade of verlies ontvang je van de verzekeraar minder geld dan je nodig hebt om het te vervangen. Onderverzekering ontstaat vaak onbewust. Wanneer je de waarde van het verzekerde object te laag inschat. Of als je de verzekering al een tijdje geleden hebt afgesloten en het verzekerde object inmiddels meer waard is geworden.

Met een opstalverzekering verzeker je jouw woning en alles wat daaraan vast zit. Zoals de keuken, vloer en badkamer.

Een combinatie van polissen of verzekeringen om verschillende risico’s te verzekeren. Dit wordt ook wel een combi(natie)polis genoemd.

De samenleving is veranderd. De demografie, economie en arbeidsmarkt in Nederland zijn anders. Het is belangrijk voor onze samenleving dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Het kabinet heeft daarom in 2019 samen met de sociale partners het Pensioenakkoord gesloten met hierin nieuwe afspraken over het pensioenstelsel.

Bij phishing proberen criminelen je naar een valse website te lokken om gegevens of geld te stelen. Vaak gaat dit via een e-mail, sms of WhatsApp-bericht. Meestal doen criminelen zich voor als iemand anders. Bijvoorbeeld een familielid, bank of bedrijf waar je zaken mee doet. Klik nooit op linkjes in digitale berichten die je niet helemaal vertrouwt.

Jouw polis is een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tussen jou en de verzekeraar. Het contract waar in staat wat voor verzekeringsproduct je afneemt en tegen welke voorwaarden. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om voor elke afgesloten verzekering een polis op te stellen en te versturen.

Je polisblad is een onderdeel van de polis. Hierin staan alle gegevens van de desbetreffende verzekering. Onder andere het polisnummer en de NAW-gegevens van de verzekerde. Ook het verzekerde bedrag, eigen risico en de start- en einddatum van de verzekering staan op het polisblad.

Het polisnummer is het nummer waaronder jouw verzekering bekend is bij de verzekeraar en verzekeringsadviseur. Vaak wordt er naar dit nummer gevraagd bij het melden van schade.

Het bedrag dat jij als verzekerde betaalt aan de verzekeraar om verzekerd te zijn. De premie betaal je op een vast moment. Meestal maandelijks, per kwartaal of per jaar.

De kosten die een verzekeringsadviseur in rekening brengt voor het onderbrengen van jouw verzekering. Meestal is de provisie een percentage de premie.

Je moet onverwacht terugkeren naar huis door een ongeval, ziekte of overlijden. Dat vervoer naar huis wordt repatriëring genoemd.

Je bent roekeloos als je in hoge mate onvoorzichtig handelt. Dit kan schade veroorzaken aan jezelf of aan anderen.

Officieel betekent saneren het gezond of beter maken. In de verzekeringsbranche staat sanering voor het opruimen van stoffen en goederen die natuur, gezondheid of milieu beschadigen. Meestal na een schade of een ongeval. Denk aan olie, giftige stoffen of asbest.

Een onafhankelijk persoon die de waarde van een object vaststelt. Deze schatting doet hij of zij op basis van een erkend systeem. Het object kan een huis zijn, maar ook een auto of collectie met juwelen.

De waardebepaling van een object, vastgesteld door een taxateur. Na de taxatie ontvang je een taxatierapport met de bevindingen. Deze is belangrijk wanneer je bijvoorbeeld een woning wilt kopen, verkopen of verzekeren.

Een verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en bij schade geld uitkeert. Een ander woord voor verzekeraar is verzekeringsmaatschappij.

De verzekerde sluit bij een verzekeraar een verzekering voor zichzelf af of voor zijn of haar spullen.

De verzekeringsnemer is de persoon op wiens naam de verzekering is afgesloten. Dit is niet altijd ook de verzekerde. De verzekeringsnemer kan ook een verzekering afsluiten voor een evenement of een bedrijf.

In Nederland zijn twee verzekeringen verplicht: de basis zorgverzekering en een WA verzekering voor je motorrijtuig.

In Nederland geldt een zorgplicht. Dit is een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen. Als verzekeringsadviseur moeten wij het beste, onafhankelijke verzekeringsadvies geven. Een schade-expert moet eerlijk de schade beoordelen zonder de verzekeraar of de verzekerde in het voordeel te stellen.

Niet gevonden wat je zocht? 

Misschien vind je het antwoord op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden. Of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder bij vragen of als iets onduidelijk is.​​​​​

Wij zijn You Sure

Wij adviseren je graag. Dat betekent dat onze adviseurs weten wat de voorwaarden zijn van verschillende aanbieders in Nederland. Deze kennis gebruiken wij om voor jou het beste product te vinden. Een menselijke vergelijkingstool die met je meedenkt. Wij geven altijd onafhankelijk advies. Jij maakt zelf de keuze.