Pensioen via werkgever

Veel mensen vinden pensioen een ingewikkeld onderwerp. Het voelt abstract en is een groot deel van je werkende leven een ver-van-je-bed-show. Wij maken het graag makkelijk voor je. Met voorbeelden, inzichten en uitleg in begrijpelijke taal. Je wilt er misschien niet over nadenken. Maar wat als je stopt met werken en je komt erachter dat er te weinig geld in je pensioenpot zit om van te kunnen leven? Laat staan van je welverdiende pensioen te kunnen genieten... Zo had jij je pensioen vast niet voorgesteld. Pensioen een zorg voor later? Zeker niet! Het is slim om op jonge leeftijd na te denken over geldzaken voor later. Geld van nu. Voor later

550_pensioen via werkgever.jpg
550_pensioen-via-werkgever-001.jpg
550_pensioen-via-werkgever-002.jpg

Het pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: AOW, werknemerspensioen en individuele pensioenaanvullingen.

AOW-uitkering: De AOW (Algemene Ouderdomswet) is de eerste pijler. Het is het basispensioen waar iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond recht op heeft. De AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van hoeveel jaar je in Nederland hebt gewoond. En van je woonsituatie. 

Pensioen via werkgever: Pensioen via je werkgever is de tweede pijler. Een goede pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. 90% van de werkgevers heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers getroffen. Hierdoor krijg je een pensioenuitkering bovenop je AOW-uitkering. 

Pensioen aanvullen: Pensioenaanvullingen vormen de derde pijler. Heb je niet voldoende aan het basispensioen en het werknemerspensioen? Je kan dan een aantal dingen doen om jouw pensioen aan te vullen. Lijfrentes, koopsommen en levensverzekeringen zijn producten waarmee je extra pensioen kan opbouwen. Lees hier over de mogelijkheden. 

Jouw werknemerspensioen

Misschien werk jij wel in een bedrijfstak waarbij een verplichtstellingsbeschikking van een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. De werkgever moet zich dan verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Is dit niet het geval? Dan kan de pensioenplicht ook in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn vastgelegd. De werkgever moet dan een pensioenregeling voor zijn medewerkers regelen en mag zelf een pensioenuitvoerder kiezen.

Geldt dit niet voor jou?

Dan kan de werkgever zelf een pensioenregeling voor zijn medewerkers regelen. In de pensioenregeling ligt vast hoeveel pensioenpremie de werkgever betaalt en hoeveel je zelf betaalt. Meestal betalen werkgevers 2/3 van de totale pensioenpremie en medewerkers 1/3. Als je met pensioen gaat, ontvang je een aanvullende pensioenuitkering.

Het Pensioenakkoord 

Daar heb je vast al een keer van gehoord. Het is bedoeld om het pensioenstelsel transparanter, persoonlijke, flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Het Pensioenakkoord raakt iedereen. Op dit moment is het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat de nieuwe wet in 2023 inwerking gaat treden. Samen met de pensioenadviseurs van Felixx® werk & inkomen hebben we een website ontwikkeld. Via deze website blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom het Pensioenakkoord.

“Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed pensioen”

Een pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. We kunnen samen kijken of er voldoende geld in je pensioenpot zit bij jouw pensionering. Daarna bepalen we of en hoe je jouw potje kan aanvullen. – Frank, Pensioenadviseur bij Felixx® werk & inkomen 

quote_Frank_Pensioenadviseur-Felixx-particulier.png

Heb je een vraag over pensioenen?

Wij weten hoe ingewikkeld pensioenen soms lijken. Zeker als je er niet elke dag mee bezig bent. Gelukkig zijn wij dat wel! Heb je een vraag over je pensioen? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken even met je mee en helpen je op weg. Zonder dat je ergens aan vast zit. 

540_vragen-zakelijk-001.jpg

Felixx® werk & inkomen

Sinds 1 januari 2021 is Felixx® werk & inkomen partner van You Sure. Felixx® brengt de kennis en ervaring op het gebied van pensioenen, personeelsverzekeringen, arbodienstverlening, salarisadministratie en HR-vraagstukken samen. Goed werkgeverschap is nog maar het begin.