Pensioen voor jouw medewerkers 

De meeste medewerkers bouwen via hun werkgever pensioen op. Dit heet een werknemerspensioen. Pensioen is dan ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Of je nu drie of driehonderd medewerkers in dienst hebt. Natuurlijk voel jij je verantwoordelijk en wil je gehoor geven aan goed werkgeverschap. Met een pensioenregeling bied je jouw medewerkers een aanvullende pensioenuitkering. Naast het basispensioen van de overheid (AOW). 

550_Pensioen_medewerkers-001.jpg
550_Pensioen_medewerkers-002.jpg
550_Pensioen_medewerkers-003.jpg

Waarom een collectieve pensioenregeling? 

Een werknemerspensioen wordt ook wel collectieve pensioenregeling genoemd. Omdat het één pensioenregeling is die geldt voor al jouw medewerkers. Niemand uitgesloten. Voor sommige bedrijfstakken is in de verplichtstellingsbeschikking van een bedrijfstakpensioenfonds of de cao vastgelegd dat je als werkgever een pensioenregeling moet aanbieden. Is dit niet het geval? Dan kan je zelf een pensioenregeling voor jouw medewerkers regelen. Je maakt met jouw medewerkers afspraken en laat deze vervolgens vastleggen door een pensioenuitvoerder. Het geld dat door jou en/of jouw medewerker wordt ingelegd, krijgt de medewerker als pensioenuitkering boven op de AOW-uitkering. Gaat hij eerder uit dienst? Dan blijft de pensioenpot staan tot de pensionering van de medewerker. 

Het Pensioenakkoord 

Daar heb je vast al een keer van gehoord. Het is bedoeld om het pensioenstelsel transparanter, persoonlijke, flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Het Pensioenakkoord raakt iedereen. Op dit moment is het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat de nieuwe wet in 2023 inwerking gaat treden. Samen met de pensioenadviseurs van Felixx® werk & inkomen hebben we een website ontwikkeld. Via deze website blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom het Pensioenakkoord.

“Pensioenregeling belangrijk bij werving”

Wist je dat de veel medewerkers en werkgevers pensioen de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde vinden? Bij het werven van nieuw personeel heb je met een goede pensioenregeling een streepje voor. Overweeg je om voor het eerst een pensioenregeling voor jouw medewerkers te treffen? Laat je dan door ons adviseren. - Frank, Pensioenadviseur bij Felixx® werk & inkomen 

quote_Frank_Pensioenadviseur-Felixx-particulier.png

Heb je een vraag over pensioenen?

Wij weten hoe ingewikkeld pensioenen soms lijken. Zeker als je er niet elke dag mee bezig bent. Gelukkig zijn wij dat wel! Heb je een vraag over pensioen? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken even met je mee en helpen je op weg. Zonder dat je ergens aan vast zit. 

540_vragen-zakelijk-001.jpg

Felixx® werk & inkomen

Sinds 1 januari 2021 is Felixx® werk & inkomen partner van You Sure. Felixx® brengt de kennis en ervaring op het gebied van pensioenen, personeelsverzekeringen, arbodienstverlening, salarisadministratie en HR-vraagstukken samen. Goed werkgeverschap is nog maar het begin.

Met de digitale totaaloplossing van Felixx® worden het werk en de zorgen van werkgevers compleet uit handen genomen. Werkgevers hoeven zich geen zorgen meer te maken over de bedrijfscontinuïteit. Maar ook niet over andere risico’s in de werkomgeving. Benieuwd geworden wat Felixx® voor je kan betekenen?