Personeelsverzekeringen 

Heb je een langdurig zieke medewerker in dienst? Dat is erg vervelend. Niet alleen voor jouw medewerker, maar ook voor jou als werkgever. Bij wet ben je verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. Een financiële prikkel die is bedoeld om jouw medewerker te motiveren weer aan het werk te gaan. Is je medewerker na twee jaar niet hersteld? Dan ben je mogelijk verplicht om tot maximaal tien jaar het salaris door te betalen. Maar hoe bekostig je een langdurige loondoorbetaling? Je medewerker is belangrijk, maar jouw bedrijf natuurlijk ook. Personeelsverzekeringen geven je de financiële ruimte om het beste voor je zieke medewerker en je bedrijf te doen. 

550_Inkomensverzekering 001.jpg
550_Inkomensverzekering 002.jpg
550_Inkomensverzekering 003.jpg

Wat zijn personeelsverzekeringen? 

Personeelsverzekeringen worden ook wel collectieve inkomensverzekeringen genoemd. Het kan gebeuren dat een medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel jouw medewerker als je bedrijf. In de arbeidsovereenkomst met jouw medewerker is vastgelegd hoeveel salaris je moet doorbetalen. Bij wet is dit in de eerste twee jaar minimaal 70%. Mogelijk ben je ook daarna nog verplicht om het salaris voor een periode van maximaal tien jaar door te betalen. Dit kan een flinke financiële tegenvaller zijn. Voor jou als werkgever, maar ook voor je medewerker. Met een personeelsverzekering verzeker je de kosten van een langdurige loondoorbetaling. Er zijn verschillende personeelsverzekeringen. Met een verzuimverzekering verzeker je de kosten van de loondoorbetaling in de eerste twee jaar. Met een WIA verzekering worden de kosten van de loondoorbetaling in de periode daarna tot maximaal tien jaar vergoed door de verzekeraar. En met een WGA eigenrisicodragersverzekering verzeker je de extra kosten als een medewerker langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. 

Werkgevers- en medewerkersrisico’s 

Met personeelsverzekeringen verzeker je de risico’s voor jou als werkgever en de risico’s voor jouw medewerker in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Als jouw medewerker door ziekte niet kan werken, ben je als werkgever verplicht om maximaal twee jaar minimaal 70% van zijn salaris door te betalen. Bij een ziekteverzuimverzekering conventioneel wordt vooraf een bepaalde vergoeding afgesproken. Dit is een percentage van het salaris. Als werkgever ontvang je de vergoeding per ziektedag van de verzekeraar. De vergoeding geldt voor iedere medewerker die ziek is. 

Bij een ziekteverzuimverzekering stop loss is er sprake van een eigen risico. Dit noem je ook wel het eigen behoud. Je betaalt een gedeelte van het salaris zelf door. Is het totale door te betalen salaris hoger dan het totale eigen behoud? Dan wordt het verschil vergoed door de verzekeraar. 

Stel jouw medewerker is langer dan twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Omdat jouw medewerker niet volledig kan werken, ontvangt hij een WGA-uitkering voor het gedeelte dat hij niet meer kan werken. Als werkgever betaal je hiervoor een premie aan de Belastingdienst. Als je er voor kiest WGA eigenrisicodrager te worden, dan betaal je deze premie niet. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van je medewerker en de re-integratie. Je loopt hierdoor een financieel risico. Tenzij je een WGA eigenrisicodragerverzekering hebt afgesloten. 

Alle medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als werkgever betaal je hiervoor een WIA-premie. Als een medewerker ziek uit dienst gaat, hoef je als werkgever geen salaris meer te betalen. De medewerker krijgt een ziektewetuitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het maximale dagloon. Is het salaris van jouw medewerker lager dan het maximale dagloon? Dan is de uitkering gelijk aan 70% van het dagloon van de medewerker. Als je er voor kiest ziektewet eigenrisicodrager te zijn, dan betaal je als werkgever deze uitkering zelf. Tenzij je hiervoor een verzekering hebt afgesloten. Als eigenrisicodrager betaal je geen WIA-premie.  

Stel jouw medewerker is langer dan twee jaar ziek en kan nog gedeeltelijk werken. Omdat jouw medewerker niet volledig kan werken, ontvangt hij een WGA-uitkering voor het gedeelte dat hij niet meer kan werken. De uitkering is een bepaald percentage van het oorspronkelijke salaris en dus lager. Dit kan een flinke financiële tegenvaller voor jouw medewerker zijn. Met een WGA-aanvulling wordt de uitkering aangevuld. 

Een WIA-excedentverzekering is een aanvulling op de WGA-uitkering. De WGA-uitkering is een bepaald percentage van het oorspronkelijke salaris en gemaximaliseerd tot 70% van het maximale dagloon. Dit kan een flinke financiële tegenvaller voor jouw medewerker zijn. Zeker als jouw medewerker meer verdient dan het maximale dagloon. Met deze verzekering verzeker je ook de terugval in inkomen van het gedeelte boven het maximale dagloon. Hiermee voorkom je een grote terugval in inkomen als jouw medewerker geconfronteerd wordt met langdurige arbeidsongeschiktheid. 

“Een zorg minder”  

Een zieke medewerker waar je een langere tijd niet op kan rekenen geeft veel kopzorgen. Je wilt dat hij de rust heeft om te herstellen, maar je hebt ook een gat op te vullen binnen je bedrijf. Dat wij de regels kennen en met je meedenken scheelt al een hoop zorgen. Met de juiste personeelsverzekeringen scheelt het je ook veel geld. Zo maak je het beste van een vervelende situatie en zorg jij goed voor jouw medewerkers. – Veerle, Inkomensadviseur bij Felixx® werk & inkomen 

quote_Veerle_Inkomensadviseur.png

Heb je een vraag over verzekeringen?

Wij weten hoe ingewikkeld verzekeringen soms lijken. Zeker als je er niet elke dag mee bezig bent. Gelukkig zijn wij dat wel! Heb je een vraag over een personeelsverzekering of een andere zakelijke verzekering? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken met je mee en geven advies. Zonder dat je direct ergens aan vast zit.

540_vragen-zakelijk-001.jpg

Felixx® werk & inkomen

Sinds 1 januari 2021 is Felixx® werk & inkomen partner van You Sure. Felixx® brengt de kennis en ervaring op het gebied van pensioenen, personeelsverzekeringen, arbodienstverlening, salarisadministratie en HR-vraagstukken samen. Goed werkgeverschap is nog maar het begin.

Met de digitale totaaloplossing van Felixx® worden het werk en de zorgen van werkgevers compleet uit handen genomen. Werkgevers hoeven zich geen zorgen meer te maken over de bedrijfscontinuïteit. Maar ook niet over andere risico’s in de werkomgeving. Benieuwd geworden wat Felixx® voor je kan betekenen?