Verzeker jouw cyberrisico's

De wereld digitaliseert. Dit biedt kansen voor jouw bedrijf, maar brengt ook digitale risico’s met zich mee. In 2023 was 53% van de bedrijven in Nederland slachtoffer van cybercrime: virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Een datalek kan ervoor zorgen dat je klantenbestand op straat ligt. Dat kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Verzeker je tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit met onze cyberverzekering.

550_Cyberverzekering-001.jpg
550_Cyberverzekering-002.jpg
550_Cyberverzekering-003.jpg

Wat is een cyberverzekering?

Met onze cyberverzekering verzeker je de financiële gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit. Ook schade veroorzaakt door een menselijke fout valt binnen de verzekeringsdekking. Denk aan een medewerker die op een link klikt van een phishing e-mail en geld overmaakt. Maar met onze cyberverzekering verzeker je niet alleen de financiële risico’s. Je krijgt ook ondersteuning van cyberspecialisten na een incident. Zij helpen je de schade zoveel mogelijk te beperken. Sluit je onze cyberverzekering af? Dan krijg je ook toegang tot preventiediensten. Zo worden jouw medewerkers cyberbewust én verstevig je de cyberveiligheid van jouw bedrijf.

Wat verzeker je met een cyberverzekering?

Jouw aansprakelijkheid voor schade aan anderen door een cyberincident valt binnen de dekking van deze verzekering. Denk aan de kosten van verweer bij aansprakelijkheid, boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, kosten van intern onderzoek en kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS). 

Schade aan jouw bedrijf valt binnen de dekking van deze verzekering. Denk aan cyberdiefstal, digitale afpersing, hacking van telefoons, schade aan programmatuur en diefstal van data. 

Is bijvoorbeeld jouw website tijdelijk onbereikbaar door cyberaanval? En lijd jij hierdoor financiële schade? Onze cyberverzekering biedt dekking. 

Onze cyberverzekering dekt de financiële gevolgen van computerinbraak, datadiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit:

 • Data- en softwareherstel na een cyberaanval
 • Kosten van forensisch onderzoek
 • Juridische kosten en kosten om een data-inbreuk te managen
 • Communicatiekosten met klanten, ICT-dienstverleners, toezichthouders, de overheid, betaalproviders en andere betrokkenen
 • Kosten van losgeld én van specialisten die voor jou onderhandelen over dat losgeld
 • Extra bedrijfskosten door een cyberaanval
 • Een vergoeding voor de kosten om binnen 72 uur na het incident zelf in te grijpen
 • Kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Komt jouw bedrijf stil te staan door een cyberincident? Onze cyberverzekering vergoedt de kosten die hier direct uit voortkomen. Denk aan gederfde omzet en extra werkuren. Je kunt bovendien een extra dekking afsluiten voor bedrijfsstilstand met als oorzaak  een cyberaanval bij een IT-dienstverlener waarvan jouw bedrijf afhankelijk is.

Het zijn niet altijd cybercriminelen die een cyberincident veroorzaken. Een inbreuk kan ook ontstaan door jouw eigen medewerkers. Zulke 'menselijke fouten' vallen onder de dekking van onze cyberverzekering. Als jouw bedrijf om zo'n reden stilvalt, maak je aanspraak op een vergoeding van de omzet die je verliest, de extra gewerkte uren, de kosten van gegevensherstel en PR-kosten.

Onze cyberverzekering dekt de meeste gevolgen van claims vanwege gestolen of verloren privacygevoelige gegevens:

 • Kosten van privacy- of AVG-onderzoeken tegen het verzekerde bedrijf
 • Kosten vanwege privacyschending, het niet nakomen van PCI DSS-regelgeving, of het verspreiden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • Kosten en/of claims die ontstaan als de bedrijfswebsite of een e-mailaccount van het bedrijf onbedoeld auteursrecht schendt of laster verspreidt
 • Claims vanwege virusverspreiding, een DDoS-aanval tegen een derde, of geblokkeerde toegang tot computersystemen of data

Als cybercriminelen schade aan jouw bedrijf veroorzaken, zijn de volgende kosten gedekt via onze cyberverzekering:

 • Kosten van elektronische diefstal
 • Kosten van frauduleus gebruik van jouw telefoonlijnen;
 • Kosten van het overboeken of overdragen van middelen vanwege een social engineeringsbericht
 • Kosten als gevolg van frauduleus gebruik van jouw elektronische identiteit.

Sluit je onze cyberverzekering af? Dan krijg je ook toegang tot preventiediensten. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico's. En je wordt geïnformeerd over passende preventiemaatregelen voor jouw bedrijf. Zo kunnen jij en jouw medewerkers cyberrisico's beter herkennen én voorkomen. Daarnaast krijg je toegang tot gratis securityscans. Hierdoor krijg je inzicht in jouw belangrijkste cyberrisico's én de huidige status van jouw beveiligingsmaatregelen.

Materiële schade aan digitale apparaten niet gerelateerd aan een cyberincident is niet verzekerd. Zoals een glas drinken dat over een laptop valt. Hiervoor sluit je een inventarisverzekering af. 

Heb je boetes in je leveringsvoorwaarden opgenomen als je diensten, producten of oplossingen te laat oplevert? Deze contractuele aansprakelijkheid valt buiten de dekking van de cyberverzekering. 

Schade opzettelijk veroorzaakt of veroorzaakt door roekeloosheid is niet verzekerd. Met roekeloosheid wordt bedoeld dat je had kunnen weten dat er een grote kans was op schade. Ook het deelnemen aan strafbare activiteiten valt niet binnen de dekking van de verzekering. 

Al jouw systemen verzekerd

Privacy en identiteit gewaarborgd

Digitale aansprakelijkheid geregeld

Verzekerd tegen de gevolgen van hacking

Schadeloos na afpersing

Geen inkomstenverlies door cyberaanvallen

Hulp op preventiegebied

Wat kost een cyberverzekering?

De premie van een cyberverzekering hangt af van:

 • De jaaromzet van jouw bedrijf
 • Het verzekerde bedrag

Vind hieronder een premie-indicatie voor jouw bedrijf.

Jaaromzet t/m € 250.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- € 435,-
€ 250.000,- € 545,-
€ 500.000,- € 825,-
€ 1.000.000,- € 1.100,-
€ 2.000.000,- € 1.540,-
€ 2.500.000,- N.v.t.
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 250.001,- t/m € 500.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- € 468,-
€ 250.000,- € 605,-
€ 500.000,- € 941,-
€ 1.000.000,- € 1.309,-
€ 2.000.000,- € 1.881,-
€ 2.500.000,- € 2.090,-
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 500.001,- t/m € 1.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- € 572,-
€ 250.000,- € 721,-
€ 500.000,- € 1.078,-
€ 1.000.000,- € 1.518,-
€ 2.000.000,- € 2.200,-
€ 2.500.000,- € 2.640,-
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 1.000.001,- t/m € 2.500.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- € 891,-
€ 500.000,- € 1.232,-
€ 1.000.000,- € 1.881,-
€ 2.000.000,- € 2.475,-
€ 2.500.000,- € 2.805,-
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 2.500.001,- t/m € 5.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- € 1.177,-
€ 500.000,- € 1.491,-
€ 1.000.000,- € 2.195,-
€ 2.000.000,- € 3.135,-
€ 2.500.000,- € 3.300,-
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 5.000.001,- t/m € 10.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- € 1.639,-
€ 500.000,- € 2.024,-
€ 1.000.000,- € 2.849,-
€ 2.000.000,- € 3.916,-
€ 2.500.000,- € 4.114,-
   
Eigen risico € 1.000,-
   
   
Direct afsluiten

€ 10.000.001,- t/m € 15.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- € 1.969,-
€ 500.000,- € 2.354,-
€ 1.000.000,- € 3.069,-
€ 2.000.000,- € 4.345,-
€ 2.500.000,- € 4.675,-
   
Eigen risico € 4.500,-
   
   
Direct afsluiten

€ 15.000.001,- t/m € 20.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- N.v.t.
€ 500.000,- € 2.805,-
€ 1.000.000,- € 3.685,-
€ 2.000.000,- € 5.434,-
€ 2.500.000,- € 6.050,-
   
Eigen risico € 4.500,-
   
   
Direct afsluiten

€ 20.000.001,- t/m € 25.000.000,-

   
Verzekerd bedrag Premie per jaar
   
€ 100.000,- N.v.t.
€ 250.000,- N.v.t.
€ 500.000,- € 3.080,-
€ 1.000.000,- € 3.795,-
€ 2.000.000,- € 5.500,-
€ 2.500.000,- € 6.380,-
   
Eigen risico € 4.500,-
   
   
Direct afsluiten

€ 25.000.001,- en hoger

   

Zit jouw bedrijf in deze omzetcategorie? Ook dan adviseren wij jou om onze cyberverzekering af te sluiten. Wij stellen graag een voorstel samen dat aansluit op de cyberrisico's van jouw bedrijf.

   
Offerte op maat aanvragen

Cyberverzekering en cybercrime: veelgestelde vragen

Heeft mijn bedrijf een cyberverzekering nodig? Ben ik al verzekerd tegen cybercrime? Tegen welke soorten cybercrime biedt een cyberverzekering bescherming? Wij hebben de veelgestelde vragen én onze antwoorden voor je op een rij gezet.

"Een cyberverzekering is geen overbodige luxe, maar pure noodzaak"

Van zzp'ers tot multinationals: cybercriminelen maken geen onderscheid. De kans is groot dat ook jouw bedrijf ooit slachtoffer wordt van cybercrime. Het is daarom belangrijk om te investeren in de cyberveiligheid van jouw bedrijf. Neem preventieve maatregelen. En sluit een cyberverzekering af. Want wat als er digitaal wordt ingebroken, ondanks dat je veel hebt gedaan om dit te voorkomen? Dan is een cyberverzekering geen overbodige luxe, maar pure noodzaak. Samen maken we jouw cyberrisico's beheersbaar. - Erik Kolsteren, Adviseur Risicomanagement

Erik Kolsteren.jpg

Vragen over onze cyberverzekering?

Wij weten hoe ingewikkeld verzekeringen soms lijken. Zeker als je er niet elke dag mee bezig bent. Gelukkig zijn wij dat wel! Heb je een vraag over onze cyberverzekering? Of heb je behoefte aan vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag bij het beheersbaar maken van jouw cyberrisico's.

540_vragen-zakelijk-001.jpg

Wij zijn You Sure

Wij zijn jouw verzekeringsadviseur. Dat betekent dat onze adviseurs weten wat alle verzekeraars in Nederland aanbieden en tegen welke voorwaarden. Deze kennis gebruiken wij om voor jou of jouw bedrijf de beste verzekeringen te vinden. Een menselijke vergelijkingstool die met je meedenkt. Wij geven altijd onafhankelijk advies. Jij maakt zelf de keuze.