De verzuimchecklist voor werkgevers

Bijna 60% van de werknemers ervaart een te hoge werkdruk. Personeelstekort speelt hierbij een grote rol. Zodra medewerkers gedurende een langere periode werkstress ervaren, neemt de kans op verzuim toe. Verzuim kent alleen maar verliezers: zowel de zieke medewerker als de werkgever. Wij delen tien manieren om de kans op zieke medewerkers te beperken.

Tien manieren om de werkdruk te verlagen

Als medewerkers meer werk doen dan ze aankunnen, spreken we van een hoge werkdruk. Eén van de oorzaken is het groeiende personeelstekort bij bedrijven. Voor een korte tijd is dat vaak geen probleem. Maar hoe langer de hoge werkdruk voortduurt, hoe groter de kans op werkstress met verzuim als gevolg. Met deze checklist kan jij als werkgever ervoor zorgen dat de werkdruk voor jouw medewerkers onder controle blijft:

 1. Plan het werk beter in: maak een planning voor medewerkers, waarbij het werk beter wordt verspreid en hierdoor de werkdruk wordt verlaagd. 
   
 2. Introduceren van andere werkmethodes om taken te verlichten: zoals time-managementtechnieken. Een voorbeeld is de Pomodoro techniek, waarbij je 25 minuten werkt en 5 minuten pauze neemt. Deze methode zorgt voor meer focus en minder werkstress. 
   
 3. Investeren in betere apparatuur en onderhoud: zoals snellere computers. Zo worden de taken sneller afgerond en dat zorgt voor minder werkstress om iets af te krijgen.  
   
 4. Lagere productienormen of omzettargets stellen: maak doelstellingen makkelijker haalbaar voor medewerkers, dit zorgt namelijk voor een lagere werkdruk. 
   
 5. Medewerkers meer inspraak geven over het werk: geef medewerkers de ruimte om feedback te geven over het werk. Zo voelen zij zich gehoord. 
   
 6. De taken bespreken met medewerkers: neem tijdens werkgesprekken de taken door met de medewerker. Misschien hebben zij nog vragen of opmerkingen die ze kwijt willen. 
   
 7. Geef oplossingen om de medewerker te ondersteunen: tijdens een werkoverleg kan je ook meteen oplossingen bieden om de medewerker te ontlasten. 
   
 8. Bij de medewerkers navragen hoe jij ze goed kan ondersteunen: het kan zijn dat de medewerkers zelf ideeën hebben hoe zij geholpen kunnen worden. 
   
 9. Bij conflicten een goed gesprek voeren met de medewerker: het kan zijn dat er conflicten zijn tussen jou en de medewerker. Het is belangrijk om dit uit te spreken, dit verlaagt ook de werkstress.  
   
 10. Is het conflict nog niet opgelost? Vraag ondersteuning buiten jouw afdeling: een collega van jouw afdeling HR of Personeel en Organisatie kan helpen of misschien wel een (externe) mediator.

Ook de privé situatie kan bijdragen aan werkstress, zoals: verhuizing, overlijden van dierbaren of een slechte gezondheid. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het tijdig herkennen van signalen. Ga het gesprek aan met medewerkers en help ze om de werkdruk te verlagen. Goed werkgeverschap is hier nog maar het begin.

Personeelsverzekeringen You Sure 

Zijn medewerkers toch langdurig ziek? Dan kunnen personeelsverzekeringen je de financiële ruimte geven om het loon van medewerkers door te betalen. Is een medewerker bijvoorbeeld na twee jaar niet hersteld? Dan ben je mogelijk verplicht om tot maximaal tien jaar het salaris door te betalen. Een personeelsverzekering biedt hierin ondersteuning, zodat je niet met deze hoge kosten zit. 

Samen met jouw team en de arbodienstverlener heb je de verantwoordelijkheid om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en zieke medewerkers te begeleiden bij de re-integratie. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers tijdens het ziekteverzuim van medewerkers verplicht verschillende stappen te volgen. Het niet volgen van deze stappen kan leiden tot loonsancties.  

In samenwerking met Felixx® werk & inkomen zorgt You Sure voor meer grip op het verzuim binnen jouw bedrijf. Immers, gezonde medewerkers dragen bij aan een gezond bedrijf.

Heb je vragen? Of heb je advies nodig over personeelsverzekeringen of de arbodienstverlening? Neem contact op met onze partner Felixx® werk & inkomen. 

Zakelijk Werk & Inkomen 5 min 3 apr 2024 11:30 Geschreven door: You Sure

Vragen over onze personeelsverzekeringen?

Wij helpen en adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier. Goed advies is nog maar het begin.

Heb je dit al gelezen?

nws_thumb_Hoger-inbraakrisico-tijdens-de-feestdagen-.jpg
Privé Wonen 5 min

Hoger inbraakrisico tijdens de feestdagen

Inbrekers houden van de feestdagen. Vooral oudjaarsavond. Laat je feestdagen niet verpesten. Houd inbrekers buiten.

Lees meer
nws_thumb_Voorkom-onderverzekering-.jpg
Privé Wonen 5 min

Voorkom onderverzekering

Onderverzekerd? Kan dat? Ja... De reparatiekosten zijn zó hoog, maar je krijgt geen geld uitgekeerd. Waarom niet?

Lees meer
nws_thumb_Zakelijk-gebruik-maken-van-je-e-bike.jpg
Privé Onderweg 5 min

Zakelijk gebruik maken van je e-bike. Dit moet je weten!

Je e-bike zakelijk gebruiken valt niet binnen de dekking van de verzekering. Maar je werkt als fietskoerier. Welke verzekering sluit jij af?

Lees meer