8 tips om als ondernemer jouw aansprakelijkheidsrisico's te beperken

Relaties kunnen jouw bedrijf aansprakelijk stellen als jij of jouw medewerkers tijdens de uitvoering van werkzaamheden schade toebrengen aan derden of andere medewerkers. Of je nu een kleine startup runt of een gevestigd bedrijf hebt, aansprakelijkheidsrisico’s zijn een belangrijk punt van aandacht. Want ook een klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben.

Tips om jouw aansprakelijkheidsrisico's te beperken 

Je kan verschillende maatregelen treffen om jouw aansprakelijkheidsrisico's te beperken en beheersbaar te houden. Wij hebben acht tips voor je onder elkaar gezet.

1. Contractmanagement 

Contracten en overeenkomsten zijn een goed startpunt om de aansprakelijkheid van jouw bedrijf te beperken. Zorg ervoor dat hierin duidelijke en afdwingbare bepalingen zijn opgenomen die jouw aansprakelijkheidsrisico's beperken. Stel samen met een jurist voorwaarden op die gelden voor klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Een goede overeenkomst kan voorkomen dat een klacht overgaat in een claim.

2. Veiligheid op de werkplek 

Zorg ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals vastgesteld in de arbowet. Belangrijke onderdelen hierin zijn: 

  • Het creëren van een veilige werkomgeving 
  • Passende trainingen 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers
  • Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer 
  • Toezicht houden op het naleven van bovenstaande punten 

3. Opleiding en bewustwording

Investeer regelmatig in trainingen of opfriscursussen om medewerkers scherp te houden op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures en de naleving van voorschriften. Dit creëert risicobewustzijn en medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk als ze regelmatig met deze zaken bezig zijn. 

4. Risicoanalyse

Voer regelmatig een grondige risicoanalyse uit om potentiële risico's en kwetsbaarheden in de bedrijfsactiviteiten te identificeren. Weet waar de aansprakelijkheidsrisico's van jouw bedrijf zitten en richt je preventieve maatregelen hierop. Je kan ons ook inschakelen om een risicoanalyse uit te laten voeren.  

5. Documentatie, registratie en een klachtensysteem

Houd gedetailleerde en nauwkeurige documentatie bij van alle relevante bedrijfsactiviteiten, inclusief incidenten, klachten en corrigerende maatregelen. Dit kan heel belangrijk zijn als je verwikkeld bent in een aansprakelijkheidsclaim. Jij moet dan kunnen aantonen dat het bedrijf de vereiste normen heeft nageleefd. 

6. Zorg voor de juiste verzekering 

De juiste verzekering is een effectieve manier om je te beschermen tegen de financiële risico's van aansprakelijkheidsclaims. Afhankelijk van jouw bedrijf en de branche waarin je werkzaam bent, kunnen de volgende verzekeringen interessant zijn:

Leidt een klacht tot een claim? Dan ben je verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij jouw verzekeraar om schade zo veel mogelijk te beperken. 

7. Duidelijk beleid en procedures 

Ontwikkel duidelijke beleidslijnen en procedures rondom (het vastleggen van) de veiligheid, kwaliteit en naleving van de wetgeving. Zoals een plan van aanpak rondom een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zorg dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn door communicatie, trainingen en evaluaties.  

8. Vier-ogenprincipe en kwaliteitscontroles  

Bij kwaliteitsbeheersing zorg je, samen met je medewerkers, dat producten of diensten voldoen aan vereiste normen en specificaties. Twee zien altijd meer dan één. Laat daarom een controle altijd door minstens twee personen uitvoeren. Het vier-ogenprincipe is een handige manier om (kleine) fouten te voorkomen.

Bonustip: werk met een juridisch adviseur

Raadpleeg eens in de zoveel tijd een gespecialiseerd juridisch adviseur om te zorgen dat je op de hoogte bent van alle relevante wetten en voorschriften. Want alleen als je de regels kent, kan je ze goed (laten) naleven.  

Bovenstaande maatregelen helpen om grip te houden op de aansprakelijkheidsrisico's van jouw bedrijf.  

Zakelijk Jij & Jouw bedrijf 5 min 23 jun 2023 13:48 Geschreven door: You Sure

Heb je dit al gelezen?

Hero-LG-heb-je-een-annuleringsverzekering-nodig-als-je-op-vakantie-gaat.jpg
Privé Reizen & Vrije tijd 5 min

Heb je een annuleringsverzekering nodig als je op vakantie gaat?

Met het vakantieseizoen voor de deur, hebben veel mensen hun vakantie al geboekt. Of misschien sta je op het punt om je vakantiekeuze te mak...

Lees meer
Hero-LG-handige-verzekeringen-als-je-met-kinderen-op-vakantie-gaat.jpg
Privé Reizen & Vrije tijd 5 min

Handige verzekeringen als je met kinderen op vakantie gaat

Op vakantie gaan met de kinderen is een heerlijk vooruitzicht. Het plannen van zo’n vakantie vereist wel de nodige voorbereiding en organisa...

Lees meer
1920x1080_nws_You-Sure-via-Yellow-Hive-naar-top-5-intermediair.jpg
Zakelijk Privé 5 min

You Sure via Yellow Hive naar top-5 intermediair

Yellow Hive – The Insurance Company – is een dynamische financiële adviesorganisatie die onderdak biedt aan de merken You Sure, Felixx® werk...

Lees meer