Nieuwe WBTR: belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Deze nieuwe wet heeft als doel het bestuur en de toezicht van verenigingen en stichtingen te verstevigen. De WBTR heeft gevolgen voor bestuursleden en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. In dit artikel lichten wij toe wat er gaat veranderen. Daarnaast staan we kort stil bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

WBTR: Wat gaat er veranderen? 

Onderstaande veranderingen gaan op 1 juli 2021 in. Let op: voor Verenigingen van Eigenaren geldt de nieuwe WBTR niet.

 • Bestuurders en toezichthouders moeten hun taak richten op het belang van de vereniging of stichting. Het is verstandig om hierover voorschriften in de statuten op te nemen. Statuten hoeven niet per direct te worden gewijzigd. De wet overruled de statuten op veel onderdelen. 
 • Bestuurders mogen niet meer deelnemen aan de besluitvorming over onderwerpen waarbij zij (in)direct een persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de vereniging of stichting. Er mag dus geen sprake zijn van een tegenstrijdig belang.  
 • Een bestuurder of commissaris kan niet méér stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen gezamenlijk. Hiermee wordt voorkomen dat één bestuurder zelf een besluit kan doordrukken. Staat in de statuten dat dit wel mogelijk is? Dan vervalt deze regeling op 1 juli 2026. Of bij de eerstvolgende statutenwijziging. 
 • Vanaf 1 juli 2021 is er een wettelijke basis om een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen die toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken. Voor toezichthoudende organen gaan dezelfde eisen gelden als voor de RvC van ondernemingen. 
 • Vanaf 1 juli 2021 kunnen bestuursleden of commissarissen die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. 

Het Platform Vrijwillige Inzet heeft een checklist WBTR uitgebracht. De checklist en overige relevante informatie over de WBTR vind je hier

Handige tips direct in je mailbox

Aansprakelijkheid 

Vanaf 1 juli 2021 kunnen bestuursleden of commissarissen die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. Het gaat niet om kleine fouten, maar om ernstig verwijtbaar handelen. Het is daarom verstandig om financiële afspraken binnen een bestuur vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Het beperken van contant geldverkeer 
 • Het invoeren van periodieke controles van betalingen 
 • Het invoeren van een jaarlijkse controle door een kascommissie 
 • Het maken van afspraken over betalingen aan bestuurders 

 

Verder zijn bestuurders verplicht hun taken behoorlijk te vervullen. Wat dit precies inhoudt? Hieronder vind je een aantal voorbeelden: 

 • Bestuurders moeten bekend zijn met de statuten 
 • Bestuurders mogen geen financiële verplichtingen aangaan namens de vereniging en stichting 
 • Bestuurders moeten maatregelen nemen tegen financiële risico’s 
 • Bestuurders moeten vergaderen en onderling verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Heb je al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan zijn de voorwaarden inmiddels gewijzigd naar aanleiding van de eisen van de WBTR. Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid hoef je vooralsnog geen verdere acties te ondernemen.  

Heb je nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan is het verstandig om snel contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met je in gesprek over de risico’s die bestuursleden en toezichthouders lopen binnen jouw vereniging of stichting. Wij adviseren dan ook of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een noodzakelijke aanvulling is op jouw verzekeringspakket. 

Zakelijk Jij & Jouw bedrijf 5 min 22 jun 2021 09:00 Geschreven door: You Sure

Vragen over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wij helpen en adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier. Goed advies is nog maar het begin.

Heb je dit al gelezen?

nws_thumb_Een-evenement-organiseren-Dan-is-een-evenementenverzekering-onmisbaar.jpg
Zakelijk Op de werkvloer 5 min

Een evenement organiseren? Dan is een evenementenverzekering onmisbaar

Je artiest komt niet opdagen. Of je wordt aansprakelijk gesteld voor een ongeval tijdens jouw evenement. En nu? Verzeker jouw evenement.

Lees meer
TMP.jpg
Zakelijk Op de werkvloer 5 min

Welke verzekering dekt schade aan thuiswerkvoorzieningen?

De hond van een medewerker bijt het beeldscherm van een laptop kapot. Thuis bij een medewerker. Heb je hiervoor de juiste verzekering afgesloten?

Lees meer
nws_thumb_Hoe-beperk-en-verzeker-je-het-risico-op-brand.jpg
Zakelijk Jij & Jouw bedrijf 5 min

Hoe beperk en verzeker je het risico op brand?

Brand heeft meer impact dan alleen de schade zelf. Het werk komt vaak stil te liggen. Voorkomen is beter dan genezen. Check onze preventietips.

Lees meer