Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of commissaris van een vereniging, NV of BV heeft u behoorlijk wat om in de gaten te houden. Het laatste waar u dan aan wilt denken is de kans dat uw privévermogen aangetast kan worden. Toch is het belangrijk om in te zien dat er bepaalde situaties zijn waarbij u als bestuurder verantwoordelijk kan worden gesteld zodanig dat u uw eigen geld kwijt kan zijn.

Een paar situaties waardoor uw privévermogen aangetast zou kunnen worden:

  • Uw medebestuurder neemt een beslissing met grote financiële gevolgen voor de onderneming. Hiervoor zou u persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, met gevolg dat curatoren, crediteuren, de belastingdienst, het pensioenfonds of werknemers geld van u zouden kunnen vorderen.
  • U gaat failliet. Bij een faillissement wordt primair gekeken of u tijdig de jaarstukken gedeponeerd hebt en of uw administratie op orde is. Zo niet, dan is dat per definitie onbehoorlijk bestuur en wordt u persoonlijk aansprakelijk gesteld. Ook als u bepaalde financiële verplichtingen achterlaat in een failliete vennootschap kunt u aansprakelijk gesteld worden.
  • U voert uw taak als bestuurder onbehoorlijk uit. Mocht u risicovolle beslissingen nemen of de administratie verwaarlozen, dan kan o.a. de belastingdienst u privé aansprakelijk stellen, ondanks dat u een NV of BV heeft.
  • U begaat een onrechtmatige daad. Als niet uw medebestuurder maar juist u om wat voor een reden dan ook financiële verplichtingen aangaat die de onderneming uiteindelijk niet kan betalen, kan dit gevolgen voor uw eigen portemonnee hebben.

U kunt zo persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door o.a.: schuldeisers, (ex-)werknemers, curatoren, de fiscus, banken, aandeelhouders en klanten.

Hoe beschermt u uw vermogen?

Het is duidelijk dat een ondernemende geest u duur kan komen te staan. Toch wilt u risico's durven nemen. Dat is waar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering u kan helpen.

Niet alleen grote, beursgenoteerde bedrijven kunnen een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim verwachten. Ook het MKB en verenigingen kunnen geraakt worden. Zelfs als de claim niet toegewezen wordt, betekent dit toch vaak hoge juridische kosten. Als u dan niet de juiste aansprakelijkheidsverzekering hebt - waar veel vennootschappen en verenigingen niet aan denken - kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Met een zogenaamde Bestuurders- en Commissarissen-Aansprakelijkheidsverzekering (BCA) kunt u dit risico afdekken en weet u zeker dat de hoge kosten van verweer en advies gedekt zijn.

Voor wie is deze verzekering?

  • Alle bestuurders en toezichthouders
  • Gevolmachtigden (van het bestuur) en tekeningsbevoegden
  • Afgetreden functionarissen
  • Rechtsopvolgers/echtgenoten

Interesse in een BCA-verzekering?

Zoekt u dekking voor risico's die niet onder de normale aansprakelijkheid of rechtsbijstandverzekering vallen? Graag helpen wij u op weg naar een volledig verzekerd bestaan. Neem contact op via één van de methodes hieronder en dan regelen wij graag een persoonlijk gesprek met u.